Menu £
Car Finder


We have found: 15 Cars

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi SE 5dr

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi SE 5dr

3 years

£425.41inc VAT

£2,552.47 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi SE 5dr Auto

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi SE 5dr Auto

3 years

£452.14inc VAT

£2,712.82 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium 5dr

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium 5dr

3 years

£457.01inc VAT

£1,371.02 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium 5dr 4WD

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium 5dr 4WD

3 years

£485.10inc VAT

£1,455.30 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium 5dr Auto

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium 5dr Auto

3 years

£489.56inc VAT

£2,937.38 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr [5 Seats]

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr [5 Seats]

4 years

£507.25inc VAT

£1,521.76 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium 5dr 4WD Auto

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium 5dr 4WD Auto

3 years

£515.24inc VAT

£1,545.73 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr [7 Seats]

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr [7 Seats]

4 years

£523.74inc VAT

£1,571.22 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium SE 5dr Auto

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium SE 5dr Auto

3 years

£543.96inc VAT

£1,631.88 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr Auto [5 Seats]

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr Auto [5 Seats]

4 years

£551.33inc VAT

£1,653.98 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Premium SE 5dr 4WD Auto

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Premium SE 5dr 4WD Auto

3 years

£566.23inc VAT

£1,698.70 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE 2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr Auto [7 Seats]

HYUNDAI SANTA FE DIESEL ESTATE

2.2 CRDi Blue Drive Premium 5dr Auto [7 Seats]

4 years

£567.28inc VAT

£1,701.83 Initial Payment
10,000 miles p.a.