Menu £
Car Finder


We have found: 5 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£233.99inc VAT

£1,403.93 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

4 years

£235.49inc VAT

£706.46 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

4 years

£249.92inc VAT

£749.77 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

4 years

£279.60inc VAT

£838.80 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

4 years

£338.92inc VAT

£1,016.75 Initial Payment
10,000 miles p.a.