Menu £
Car Finder


We have found: 5 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

4 years

£238.68inc VAT

£716.04 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

4 years

£253.18inc VAT

£759.53 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£258.11inc VAT

£774.32 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

4 years

£282.96inc VAT

£848.88 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

4 years

£342.44inc VAT

£1,027.33 Initial Payment
10,000 miles p.a.