Menu £
Car Finder


We have found: 15 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£262.01inc VAT

£786.02 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

3 years

£274.14inc VAT

£822.42 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi SE 5dr

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi SE 5dr

4 years

£285.20inc VAT

£855.61 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

3 years

£288.70inc VAT

£866.09 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi Premium 5dr

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi Premium 5dr

4 years

£295.92inc VAT

£887.76 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi [136] SE 5dr DCT

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] SE 5dr DCT

4 years

£300.08inc VAT

£900.25 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT

4 years

£311.32inc VAT

£933.95 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

3 years

£327.00inc VAT

£981.00 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi Premium SE 5dr

4 years

£331.07inc VAT

£993.20 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK 1.6 CRDi [136] Premium SE 5dr DCT

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] Premium SE 5dr DCT

4 years

£345.96inc VAT

£1,037.88 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 100kW SE 39kWh 5dr Auto

HYUNDAI KONA HATCHBACK

100kW SE 39kWh 5dr Auto

3 years

£376.02inc VAT

£1,128.06 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

3 years

£392.54inc VAT

£1,177.63 Initial Payment
8,000 miles p.a.