Menu £
Car Finder


We have found: 5 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£209.99inc VAT

£1,259.93 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

3 years

£296.18inc VAT

£888.55 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

3 years

£310.88inc VAT

£932.65 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

3 years

£349.80inc VAT

£1,049.40 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

3 years

£423.23inc VAT

£1,269.68 Initial Payment
8,000 miles p.a.