Menu £
Car Finder


We have found: 15 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£233.99inc VAT

£1,403.93 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

4 years

£244.31inc VAT

£732.92 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

4 years

£258.80inc VAT

£776.41 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

4 years

£288.59inc VAT

£865.76 Initial Payment
10,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi SE 5dr

3 years

£323.21inc VAT

£969.62 Initial Payment
8,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] SE 5dr DCT

3 years

£331.54inc VAT

£994.61 Initial Payment
8,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi Premium 5dr

3 years

£339.64inc VAT

£1,018.91 Initial Payment
8,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

4 years

£343.10inc VAT

£1,029.31 Initial Payment
10,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT

3 years

£347.96inc VAT

£1,043.89 Initial Payment
8,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi Premium SE 5dr

3 years

£381.26inc VAT

£1,143.79 Initial Payment
8,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA DIESEL HATCHBACK

1.6 CRDi [136] Premium SE 5dr DCT

3 years

£389.47inc VAT

£1,168.42 Initial Payment
8,000 miles p.a.

default image for a lease car

HYUNDAI KONA HATCHBACK

100kW SE 39kWh 5dr Auto

3 years

£515.21inc VAT

£1,545.62 Initial Payment
8,000 miles p.a.