Menu £
Car Finder


We have found: 5 Cars

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive S 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive S 5dr

3 years

£209.99inc VAT

£1,259.93 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive SE 5dr

4 years

£242.83inc VAT

£728.50 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium 5dr

4 years

£256.93inc VAT

£770.80 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.0T GDi Blue Drive Premium SE 5dr

4 years

£291.64inc VAT

£874.91 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI KONA HATCHBACK 1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

HYUNDAI KONA HATCHBACK

1.6T GDi Blue Drive Premium GT 5dr 4WD DCT

4 years

£347.56inc VAT

£1,042.67 Initial Payment
10,000 miles p.a.