Menu £
Car Finder


We have found: 32 Cars

HYUNDAI I40 SALOON 1.6 GDi Blue Drive SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 SALOON

1.6 GDi Blue Drive SE Nav 4dr

4 years

£308.64inc VAT

£925.92 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 TOURER 1.6 GDi SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 TOURER

1.6 GDi SE Nav 5dr

3 years

£327.86inc VAT

£1,967.18 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi SE Nav 4dr

4 years

£332.80inc VAT

£998.39 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] Premium 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] Premium 4dr

3 years

£336.66inc VAT

£2,019.96 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr

4 years

£339.48inc VAT

£1,018.44 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi SE Nav 5dr

4 years

£341.03inc VAT

£1,023.08 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] Premium 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] Premium 5dr

3 years

£343.14inc VAT

£2,058.84 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr

4 years

£347.75inc VAT

£1,043.24 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.7 CRDi [115] Blue Drive S 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.7 CRDi [115] Blue Drive S 4dr

4 years

£351.67inc VAT

£1,055.02 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.7 CRDi Blue Drive S 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.7 CRDi Blue Drive S 4dr

4 years

£360.13inc VAT

£1,080.40 Initial Payment
10,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] Premium 4dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] Premium 4dr DCT

3 years

£361.70inc VAT

£2,170.22 Initial Payment
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr DCT

4 years

£365.21inc VAT

£1,095.62 Initial Payment
10,000 miles p.a.