Menu £
Car Finder


We have found: 12 Cars

HYUNDAI I40 SALOON 1.6 GDi Blue Drive SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 SALOON

1.6 GDi Blue Drive SE Nav 4dr

4 years

£290.72inc VAT

£872.17 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 TOURER 1.6 GDi SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 TOURER

1.6 GDi SE Nav 5dr

4 years

£302.10inc VAT

£906.30 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi SE Nav 4dr

4 years

£314.14inc VAT

£942.41 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi SE Nav 5dr

4 years

£320.14inc VAT

£960.41 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr

4 years

£321.41inc VAT

£964.22 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr

4 years

£328.34inc VAT

£985.03 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] Premium 4dr

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] Premium 4dr

3 years

£333.89inc VAT

£2,003.33 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] Premium 5dr

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] Premium 5dr

3 years

£340.21inc VAT

£2,041.27 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] SE Nav 4dr DCT

4 years

£346.92inc VAT

£1,040.76 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] SE Nav 5dr DCT

4 years

£353.84inc VAT

£1,061.53 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON 1.6 CRDi [136] Premium 4dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL SALOON

1.6 CRDi [136] Premium 4dr DCT

3 years

£358.76inc VAT

£2,152.58 Initial Rental
5,000 miles p.a.

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER 1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT

HYUNDAI I40 DIESEL TOURER

1.6 CRDi [136] Premium 5dr DCT

3 years

£365.09inc VAT

£2,190.53 Initial Rental
5,000 miles p.a.